70. výročie evanjelického chrámu

Dňa 22. mája 2022 sme si pripomínali 75. výročie príchodu Slovákov – evanjelikov z Kiskőrösu, Dunaegyházy, Békešskej Čaby a okolia do Nesvád. Na slávnostných službách Božích odznela aj história evanjelického zboru, ktorý bol založený krátko po presídlení, keď sa veriaci zorganizovali a začali stretávať najprv v štátnej škole. Aj Evanjelická cirkev sa im snažila pomôcť vo vytvorení presídleneckého zboru.

Poslala sem prvého farára Štefana Chvosteka, ktorý spísal zoznam presídlených rodín a začal ich zhromažďovať na služby Božie. V roku 1948 bol do zboru ustanovený mladý 26-ročný farár Ján Kuciaň, ktorý sa s veľkou horlivosťou ujal práce medzi presídlenými evanjelikmi. Urobil prvé kroky k získaniu fary. Išlo o budovu, z ktorej sa v roku 1949 odsťahoval lekár. Následne bola posvätená na cirkevné účely. Zároveň prebiehala v cirkvi zbierka na stavbu presídleneckých chrámov. Túžba postaviť si chrám v Nesvadoch bola veľmi veľká, čomu veriaci podriadili celú prácu v zbore.

Okrem práce s deťmi, mládežou, spevokolom, sa konali mnohé biblické a modlitebné hodiny pre dospelých, vnútromisijné a evanjelizačné podujatia. Prebúdzajúci sa zbor navštívili aj biskupi zo zahraničia, ktorí jednak priniesli výnosy finančných zbierok, ale aj povzbudzujúce slová: „Pričiňte sa a stavajte! Dúfajte! Nebojte sa prekážok, s Božou pomocou postavíme chrámy Božie!“ Tak sa aj stalo. Keď im Osídľovací úrad pridelil stavebný pozemok, členovia zboru najskôr zbúrali starý dom a pozemok vyčistili. Návrh na výstavbu presídleneckého chrámu vypracoval architekt Emil Belluš a podľa tejto predlohy sa v roku 1950 pustili do práce. Základný kameň posvätili dňa 19. novembra 1950 a po roku usilovnej práce bol chrám Boží dokončený a posvätený dňa 16. decembra 1951.

Nakoľko sme sa v decembri 2021 pre pandémiu stretávali iba v obmedzenom počte, rozhodli sme sa slávnosť 70. výročia posvätenia chrámu spojiť so 75. výročím presídlenia a založenia zboru. Dňa 22. mája sme si obe udalosti pripomenuli slávnostnými službami Božími, na ktorých kázal biskup Západného dištriktu Ján Hroboň, veriacim sa prihovoril evanjelický farár z Kiskőrösu Kecskeméty Pál a primátor mesta Nesvady Zoltán Molnár. Bohoslužby a liturgiu viedla domáca farárka Mária Popičová. V rámci programu vystúpili deti z detskej besiedky i spevokol Agapé. Pozvanie prijali aj mnohí ďalší hostia, s ktorými sme pobudli na slávnostnom obede v areály kostola, pri kultúrnom programe v podaní kapely Veselá Muzika.

Dnes, keď je náš kostol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku si prajeme, aby táto budova, ktorú nám postavili naši rodičia a starí rodičia, bola priestorom, kde sa budeme s radosťou stretávať pri Božom slove a sviatostiach. Prajeme si, aby sme v ňom tvorili spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista. Aby sme počúvali Božie slovo a posilňovali sa vo viere, aby sme sa podopierali a povzbudzovali v ťažkostiach, aby sme si pomáhali navzájom a modlili sa jedni za druhých. Nech je pre nás ostrovom pokoja a miestom Božej lásky, kde si nás nebeský Otec zhromažďuje pod svoje krídla a vždy, keď prídeme, si nás nanovo pritúli k sebe a povie: „Milujem ťa, syn môj, dcéra moja, vitaj doma!“ Mgr. Mária Popičová

Všetky članky

Kontakt na zbor

Mgr. Mária Popičová

Tel. číslo: +421 35 642 18 29

Email: nesvady@ecav.sk

Facebook:

Cirkevný zbor ECAV Nesvady

Adresa: Novozámocká 25, 946 51 Nesvady

Kontakt na dozorcu

Ing. Milan Kurucz

Tel. číslo: +421 905 392 333

Email: kurucz.donauservis@gmail.com

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - ECAV Nesvady, By Mdev