Športový deň detí Jabloňovce

Športový deň detí sa konal 14. mája 2022 na dvore Misijno-rekreačného zariadenia. Viac ako 40 účastníkov všetkých vekových kategórií Dunajsko – nitrianskeho seniorátu prežilo požehnanú sobotu pri športových zápasoch vo futbale, basketbale, vybíjanej, volejbale a stolnom tenise. Zápasy boli napínavé a dramatické, ale pritom v duchu fair play. Z nášho cirkevného zboru sa zúčastnilo 7 detí a priniesli si domov krásne odmeny: diplomy a tričká.

Mgr. Mária Popičová

Všetky članky

Kontakt na zbor

Mgr. Mária Popičová

Tel. číslo: +421 35 642 18 29

Email: nesvady@ecav.sk

Facebook:

Cirkevný zbor ECAV Nesvady

Adresa: Novozámocká 25, 946 51 Nesvady

Kontakt na dozorcu

Ing. Milan Kurucz

Tel. číslo: +421 905 392 333

Email: kurucz.donauservis@gmail.com

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - ECAV Nesvady, By Mdev