O nás

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku je spoločenstvom kresťanov – evanjelikov augsburského vyznania, ktorí uznávajú za prameň viery a pravidlo života jedine Písmo sväté vysvetľované v duchu Symbolických kníh. Evanjelická cirkev sa člení na dištrikty, senioráty a cirkevné zbory. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Nesvady s filiálkou Hurbanovo – Bohatá patrí do Dunajsko – nitrianskeho seniorátu v Západnom dištrikte. Nachádza sa v okrese Komárno.

Tvorí ho 430 členov, ktorým cirkevný zbor ponúka: Spoločenstvo na službách Božích každú nedeľu o 9:00 v Bohatej a o 10:30 v Nesvadoch Detskú besiedku každú nedeľu o 10:30 v Nesvadoch Vyučovanie náboženstva a konfirmandov Biblické hodiny pre dospelých každú stredu o 18.h v Nesvadoch Spevácky zbor Agapé, nácviky, vystúpenia, koncerty Prípravky ku krstu detí a dospelých Prípravky k sobášu Poradenstvo, pastorálnu starostlivosť o starých a chorých Vnútromisijné akcie: Mládežnícke služby Božie, stretnutia seniorov, puding party pre deti, pizza party pre mládež, stretnutia motorkárov a mnohé iné Zájazdy a spoluprácu s inými cirkevnými zbormi na Slovensku v Maďarsku a v Srbsku Zázemie pre každého, kto potrebuje kvalitnú duchovnú opateru Túto službu cirkevný zbor ponúka všetkým svojim členom.

Členstvo cirkvi sa nadobúda krstom alebo prijatím do cirkvi toho, kto bol pokrstený v inej kresťanskej cirkvi. Príslušnosť k cirkevnému zboru preukazuje každý jeho člen zaplatením cirkevného príspevku. Výšku cirkevného príspevku určuje zborový konvent tak, aby pokryl náklady na prevádzku budov (kostola a fary) a organizovanie vyššie spomenutých aktivít. Dospelý člen prispieva sumou najmenej 20,-eur/rok a dieťa do ukončenia školskej dochádzky 10,eur/rok. Okrem toho, každý člen môže prispievať milodarmi podľa vlastného uváženia

Mgr. Mária Popičová

Všetky članky

Kontakt na zbor

Mgr. Mária Popičová

Tel. číslo: +421 35 642 18 29

Email: nesvady@ecav.sk

Facebook:

Cirkevný zbor ECAV Nesvady

Adresa: Novozámocká 25, 946 51 Nesvady

Kontakt na dozorcu

Ing. Milan Kurucz

Tel. číslo: +421 905 392 333

Email: kurucz.donauservis@gmail.com

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - ECAV Nesvady, By Mdev