Neplatiči, ktorí požiadajú o pohreb, krst alebo sobáš, sa podmieňujú novej registrácii a musia uhradiť cirkevný príspevok v celkovej sume za posledných 5 rokov. Bez tohto kroku nemožno pre nich vykonať náboženský úkon. (CN č.1/06 §4)

by sme Vás preto poprosiť o pravidelné prispievanie na cirkevný zbor.


V Nesvadoch

u pani pokladníčky Juliany Mučiovej, t.č. 0911 690 494

alebo na číslo účtu Cirkevného zboru:

IBAN: SK16 0900 0000 0000 2639 7392


V Hurbanove – Bohatej

u pani pokladníčky Zlatice Majerovej, t.č. 0944 723 666

alebo na číslo účtu filiálky Hurbanovo – Bohatá:

IBAN: SK34 0900 0000 0051 8755 4056

Kontakt na zbor

Mgr. Mária Popičová

Tel. číslo: +421 35 642 18 29

Email: nesvady@ecav.sk

Facebook:

Cirkevný zbor ECAV Nesvady

Adresa: Novozámocká 25, 946 51 Nesvady

Kontakt na dozorcu

Ing. Milan Kurucz

Tel. číslo: +421 905 392 333

Email: kurucz.donauservis@gmail.com

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - ECAV Nesvady, By Mdev